Viziune

Dezvoltarea unei generații de cercetători și specialiști în psihologie, care să contribuie cu noi teorii și explicații psihologice a comportamentului uman și să furnizeze soluții pentru o societate sănătoasă. 


Misiune

Contribuirea științifică la nivel național și internațional în domeniul sănătății mentale.

Oferirea serviciilor de consultanță și expertiză psihosocială în domeniul elabărării proiectelor sociale.

Promovarea culturii psihoeducaționale și a gândirii științifice. 

Dezvoltarea competențelor profesionale a psihologilor care devin membri CCSP. Valori


Științificitate

Respectarea criteriilor și rigorile științificității reprezintă pilonul fundamental în realizarea cercetărilor noastre. Considerăm că teoria și demonstrația științifică reprezintă premisa și garanția dezvoltării sociale. 

Cooperare și comunicare

Considerăm că știința nu poate exista acolo unde există izolare instituțională și birocratizare. Cooperarea și comunicarea între instituții și organizații de cercetare poate realiza un salt important în domeniul cercetării, o dimensiune vitală pentru mediul academic din Moldova.

Toleranță

Respectăm paradigmele asupra naturii și societății care sunt fundamentate pe criteriile non-științifice, atâta timp cât acestea reușesc să ofere siguranță și sunt capabile de a răspunde în mod eficient la provocările societății contemporane.