Analiza culturală și psihologică a societății din Republica Moldova

Autori:

Ștefan Popov, Tatiana Mendes, Cătălin Toma, Ana-Maria Mihăila, Igor Barbarov, Maria Vozian, Sergiu Gherghelegiu, Diana Stavinschi


Abstract

           Toate societățile, moderne sau tradiționale, se confruntă cu un șir de probleme sociale, economice și politice. Unele probleme sunt specifice unor societăți, iar altele sunt probleme fundamentale cu care se confruntă toate culturile. Însă modalitatea de a răspunde la aceste probleme fundamentale variază de la o cultură la alta. Sociologii și psihologii  au identificat șase probleme fundamentale cu care se confruntă fiecare societate: 1. Relația cu autoritatea și inegalitatea socială.  2. Relația dintre individ și societate. 3. Conceptele de masculinitate și feminitate și consecințele sociale și emoționale ale faptului de a te fi născut băiat sau fată.  4. Căile de tratare a incertitudinii și ambiguității. 5. Strategia de a rezolva o problemă, pe termen scurt sau pe termen lung. 6. Libertatea individului în raport cu normele culturale.  Aceste probleme fundamentale și modalitatea de a răspunde la ele au fost denumite ca dimensiuni culturale. Aceste dimensiuni culturale au fost numite în felul următor: 1. Distanță față de putere 2. Colectivism-Individualism  3. Masculinitate-Feminitate  4. Evitarea incertitudinii 5. Orientarea pe termen lung  6. Permisivitate – Austeritate.
                Dat fiind faptul că aceste probleme sunt fundamentale pentru toate societățile, ele pot fi comparate prin prisma modalității de a răspunde la ele.  Psihologul olandez Geert Hofstede  a dezvoltat o metodologie de cercetare care permite o analiză comparativă transculturală prin intermediul chestionarului  “The Values Survei Module 2013”.
                Acest instrument a fost aplicat în cadrul cercetării noastre care  ne permită o analiză comparativă cu țările care au fost deja studiate de către Geert Hofstede. Rezultatele cercetării, privind dimensiunile culturale, au evidențiat următoarele tipare culturale privind societatea noastră:
1. Distanță mare față de putere și o toleranță a inegalității sociale.
2. Societate colectivistă
3. Societate cu trăsături emoționale și comportamentale femenine
4. Anxietate ridicată în fața incertitudini și preferință către strategii tradiționale pentru a evita incertitudinea și a ceea ce este nou și diferit.
5. Preferință de a rezolva probleme pe termen scurt
6. Cultură austeră ce îngrădește libertatea individului în raport cu normele culturale.

În același timp, cercetarea a evidențiat și unele tendințe către schimbare ale acestor dimensiuni și care au fost  prezentate în acest studiu.

Cuvinte cheie: Hofstede, psihologie socială, dimensiuni culturale,  analiză comparativă transculturală


Documentul integral poate fi accesat AICI