Instruire // Implementarea metodelor de cercetare științifică în realizarea proiectelor sociale

                                  


Centrul de Cercetări Științifice în Psihologie lansează cursul de instruire:

‘‘Implementarea metodelor de cercetare științifică în realizarea proiectelor sociale’’.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Municipal de Granturi pentru organizații de tineret și grupuri de inițiativă organizat de către Direcția generală educație, tineret și sport în parteneriat cu Centrul Municipal de Tineret Chișinău și susținerea financiară a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării


Descrierea cursului:

Majoritatea organizațiile non-guvernamentale elaborează diverse proiecte și planuri de acțiuni pentru a soluționa diverse probleme sociale. Cu toate acestea, politicile și strategiile acestor proiecte sunt adesea ineficiente și nu ating rezultatele dorite conform obiectivelor. Cauza proiectelor ineficiente este lipsa de o abordare științifică în elaborarea planului de acțiuni. Planul de acțiuni ale proiectelor sunt adesea elaborate fără o viziune și o cercetare științifică prealabilă, dar elaborate conform unor abordări subiective și imaginare sau fiind preluate din experiența altor țări și fiind aplicate fără a fi adaptate la cultura locală.

Succesul proiectului depinde strategiile selectate, dacă acestea corespund sau nu unei realității psihosociale, tipare mentale și valori culturale. Cunoștințe psihologice fundamentale privind comportamentul social sunt indispensabilă pentru elaborarea eficientă a unui plan de acțiuni ce vizează soluționarea unei probleme sociale. De asemenea, strategiile eficiente trebuiesc elaborate în baza unei cercetări științifice care analizează întâi de toate cauzele psihosociale care a generat apariția unei problemei, precum și identificarea soluțiilor prin mijloace științifice.


Scopul general al instruirii constă în dezvoltarea competențelor metodice și științifice a coordonatorilor de proiecte în elaborarea strategică a planurilor de acțiuni din cadrul proiectelor sociale (educație, sănătate, ecologie, cultură, stil de viață, etc).


Cursul conține 5 sesiune de instruire și o aplicație practică în perioada programului de instruirie.

Când?
Instruirile vor avea loc în zilele de sâmbătă (17, 24, 31 octombrie, 7 și 21 noiembrie) cu începere de la orele 10:00

Unde?
Centrul Municipal de Tineret din Chișinău (Ciocana)

Temele seminarelor:

1.  Valoarea cunoașterii științifice în management (4 ore)
 
 - 
Principiile managementului științific.
 -  Beneficiile cercetării științifice în cadrul managamentului proiectului.
 -  Metode generale de cercetare științifică în domeniul managementului. 

2. Bazele psihologice ale comportamentului social (6 ore)

 - Ce este o problemă socială?

 - Conexiunea dintre comportamentul social și apariția problemei.
 - Mecanismele psiholigice ale comportamentului social.
 - Rezistența la schimbare socială în contextul soluționării unor probleme.
 - Identificarea factorilor psihologici care pot produce schimbări comportamentale.

3. Metode de cercetare psihosocială și elaborarea instrumentelor de cercetare (6 ore)

 -
Principiile generale ale cercetării științifice
 - Elaboararea instrumentelor de cercetare (chestionare, observare, analiza istorică a problemei, analiza și prelucrarea statistică, experimentul social etc.)

4. Crearea matricii SWOT și a soluțiilor în baza cercetărilor științifice. (4 ore)

 
- Integrarea rezultatele cercetării în realizarea matricii SWOT.
  - Creaea soluțiilor strategice în baza cercetării.

  - 
Elaborarea obiectivelor realiste.

Beneficiile cursului:

1. Vei realiza importanța pragmatică a elaborării unor cercetări riguroase a problemelor pe care le dorești să le soluționezi în comunitatea ta.

2. Vei dobândi cunoștințe psihologice de bază privind comportamentul social implicat în problema existentă și vei cunoaște factorii psihosociali relevanți care pot contribui la schimbare comportamentală și de atitudine în scopul soluționării problemei.

3. Vei dobândi cunoștințele necesare și fundamentale în elaborarea instrumentelor de cercetare a problemei pentru a colecta cât mai multe date despre problemă
.

4. Vei putea dezvolta colaborări noi cu alte organizații de tineret

5. La sfârșitul cursului vor fi înmânate diplome de participare

Formatori: instruirea va fi realizată de către 6 formatori, psihologi și cercetători din cadrul Centrului de Cercetări Științifice în Psihologie

Cine sunt persoanele eligibile pentru participare?

-Președinți ai organizațiilor de tineret
-Coordonatori de proiecte
-Membri a organizațiilor de tineret implicați în proiecte
-Tineri implicați în soluționarea diverselor probleme sociale.

Vor fi selectate 20 de persoane pentru participare la instruire.


Participarea este GRATUITĂ!

Termenul limită de aplicare: 11 octombrie, ora 23:00

Anunțarea rezultatelor: 13 octombrie


Pentru aplicare este necesar să completați formularul de mai jos.