Reabilitarea emoțională și dezvoltarea rezilienței la stres a tinerilor post-covid-19