Cercetare privind metode de învățare, ghidat vs individual (pentru diaspora norvegiană)

2 itemi /1 min.